Ferencz Orsolya az űrszektor gazdasági-társadalmi szerepéről és az állami szerepvállalás jelentőségéről

Ferencz Orsolya a következőképpen összegzi a "Az űrszektor gazdasági-társadalmi szerepe gazdaságtörténeti visszatekintésben és az állami szerepvállalás tükrében" című fejezet tanúlságait:

A sikeres, az ország gazdasági növekedéséhez hozzájárulni képes űrszektor nem létezhet célzott és stabil, valamint ösztönző állami szerepvállalás és rendszerszintű koordináció nélkül. Nem pusztán azért van ez így, mert mára a világűr számos állami feladat ellátását biztosító, az egyes nemzetek és egyáltalán az emberi civilizáció számára megkerülhetetlen, kritikus infrastruktúra működésének a terepe. Legalább ilyen fontos azt is felismerni, hogy az állami eszközrendszer, kormányzati struktúra és sikeres döntéshozatal a világban mindenhol alapfeltétele az űripari és űrtechnológiát használó szolgáltatások gazdasági sikerének. A kis- és közepes vállalatok piacra segítése összekapcsolódik a tudományos programokkal, ezek számossága és minél szélesebb spektruma pedig hozzájárul a versenyképes munkaerő folyamatos biztosításához. Mint láttuk, az űrszektor működése és működtetése csak erősíti azt a megállapítást, hogy a sikeres működéshez elengedhetetlen a harmonikus viszonyrendszer az állam és a piacot megtestesítő magánszektor között, amelyben a célzott és ösztönző állami szerepvállalásnak kulcsszerep jut.

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy az űrszektorban az állam szerepét újraértelmező, modern közgazdasági felfogás, amely az elmúlt időszakban jellemzi a magyar gazdaságirányítást, már régóta esszenciális feltétel ahhoz, hogy a 21. század egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági területén sikeres lehessen Magyarország.