Az NKE aktív szerepvállalásával megkezdődött az interdiszciplináris űrtudományi szakirányú továbbképzés kidolgozása

2018-tól az űrtevékenységgel összefüggő feladatok kormányzati irányítása a Külgazdasági- és Külügyminisztérium (KKM) hatáskörébe, miniszteri biztosi, főosztályi szintre került. Az irányítás változásának és a fejlesztések szélesebb körű ösztönző támogatásának köszönhetően a KKM külképviseleti és külkapcsolati hálózatára építve jelentős fejlődésnek indult a magyar űrszektor. A 2021 augusztusában elfogadott és publikált „Magyarország Űrstratégiája” című dokumentum keretbe foglalja az elérendő stratégiai célokat.

A dokumentum elkészítését Dr. Ferencz Orsolya miniszteri biztos asszony vezetésével több évig tartó kutatómunka előzte meg. Az állami-, a vállalati-, az akadémiai- és egyetemi szféra példaértékű együttműködése lehetővé tette a szektor részletes feltérképezését és a sokoldalúan megalapozott helyzetértékelést. A stratégiai dokumentum gazdasági implikációit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Űrgazdasági és Nemzetgazdasági Versenyképesség Kutatócsoportja dolgozta ki.

A nemzeti űrstratégia feladatként határozta meg az interdiszciplináris tudással rendelkező szakemberek képzését, számukra egy „tudásplatform” létrehozását, e célból egyetemi képzések integrált összekapcsolását.

Az unikális képzési modell kidolgozását a szakmai irányító és felelős KKM az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) együttműködésben, 17 hazai egyetem űrkutatási és űripari kompetenciáira építve 2021-ben kezdte meg.

Az interdiszciplináris űrtudományi képzés szakirányú továbbképzési programként, négy tudományterületet átfogóan valósul meg:

·       Élő természettudományok (Debreceni Egyetem);

·       Élettelen természettudományok (Eötvös Lóránd Tudományegyetem);

·       Műszaki- és informatikai tudományok (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem);

·       Társadalomtudományok (Nemzeti Közszolgálati Egyetem).

A szakirányú továbbképzési programok három félévesek lesznek, amelyek az első közös alapozó félév, és a második, illetve harmadik tudományterületi specializált ismereteket magában foglaló struktúrában kerülnek kialakításra.

A program koordinációját és szakmai kidolgozását a minisztériumi és az egyetemi partnerekkel együttműködésben az NKE látja el, Dr. habil. Parragh Bianka programigazgató asszony vezetésével. Továbbá Dr. Bartóki-Gönczy Balázs docens úr az NKE társadalomtudományi szakirányú továbbképzési programjának szakirányfelelőse.

Részletes információk és képzési terv 2022. tavaszán várható.

A képzés indításának tervezett időpontja: 2022 ősz. 


Címkék: Parragh Bianka