Nagy érdeklődés mellett indult "Az állami szerepvállalás és űripari szakpolitika" című választható tantárgy

A 2021/2022 tanév tavaszi félévében több mint 50 hallgató jelentkezett "Az állami szerepvállalás és űripari szakpolitika" című, az ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék által indított választható kurzusra.

A hallgatók megismerkednek a nemzetközi és a hazai űrgazdaság működésével, menedzselésével. Az ösztönző állami szerepvállalás feladataiba és lehetőségeibe ad a választható tantárgy gyakorlati ismerettel bővített hazai és nemzetközi betekintést. A spontán fejlődés és az állami eszközökkel támogatott fejlesztés alternatíváihoz kapcsolódóan, összefoglalja a stratégia alkotás alapelveit és az erre támaszkodó nemzetgazdasági, iparpolitikai, nemzetközi kapcsolati törekvéseket. A hallgatók keresztmetszeti képet kapnak az ösztönző magyar állammodell keretében megvalósuló kormányzati cselekvés súlypontjairól, a kapcsolódó szabályozási, menedzselési, feltételteremtési törekvésekről.  A fenntartható fejlődés új modellje szerinti társadalmi, növekedési, pénzügyi és környezeti dimenziók keretében szemlélteti a magyar űripari ökoszisztéma működését.


Címkék: Parragh Bianka