Bemutatkozás

Az Űrgazdasági és Nemzetgazdasági Versenyképességi Kutatócsoport 2020-ban kezdte meg kutatómunkáját Parragh Bianka (vezető), Báger Gusztáv, Kovács Árpád, Lovászy László és Tóth Gergely összetétellel. A Kutatócsoport egyik fő feladata a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem innovatív együttműködése keretében a nemzeti űrstratégia hazai gazdaságfejlesztési vonatkozásainak és a gazdaságösztönzés, állami szerepvállalás összefüggéseinek elemző kutatása, felmérése a tudásalapú gazdaságban rejlő lehetőségek teljesebb kiaknázása érdekében.

A Kormány elfogadta és 2021.08.18-án közzétette (https://space.kormany.hu) a Magyarország Űrstratégiája című dokumentumot, amelynek kialakításában – elsősorban a gazdasági implikációk területén – a kutatócsoport sokoldalú kutatói, elemzői, szövegezési és - kollektív munkában a KKM szakértőivel – további átfogó analíziseket végzett. A kutatócsoport az űrkutatási tudományterület és űripari-, űrgazdasági gazdaságtudományi aspektusok rendszerszintű főirányainak koncepcionális kialakításában is meghatározó szerepet tölt be, amely az űripari ökoszisztéma kialakítását és fejlesztését támogató kutatói feladatokat is magában foglalja. E tekintetben szakirodalmi tevékenységének irányultsága az űripar kontextusaira is figyelmet fordító államháztartási, költségvetési reziliencia, az ösztönző állam koncepciójához kapcsolódik.

A kutatócsoport tagja és együttműködő partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Űripai és Védelmi Ipari Kollégiumának, amelynek egyben társelnöke a kutatócsoport vezetője, Dr. Parragh Bianka.  Emellett a kutatócsoport az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézetével is együttműködik az űripari szektor teljesebb feltérképezése érdekében.

Fontos célkitűzés, hogy a kutatómunka eredményei publikálásra kerüljenek, amely keretében az ösztönző állammodell koncepcióját követve „Az ösztönző állam válságkezelése I.” címmel tanulmánykötet és a Pénzügyi Szemlében cikkek, valamint a Portfolio.hu és a Növekedés.hu szakmai portálokon publikációk jelentek meg. Kiemelendő, hogy e kutatómunkában a Stratégia elfogadása mérföldkövet jelentett.

Az összefoglaló szakmai feldolgozások szintén ismertetésre kerültek a Magyar Asztronautikai Társaság éves kiadványában, a 2021-es Űrkörképben. Itt cél az NKE Űrgazdasági és Nemzetgazdasági Versenyképesség kutatócsoport hazai és nemzetközi térben is láthatóvá tétele, eredményeinek és kompetenciáinak ismertetése, mint az NKE e téren történő pozícionálása is.

Másik innovatív területe az űripari aspektusnak, hogy az ESA – European Center for Space Law: az NKE Világűr Társadalomtudományi Kutatóműhely a Magyarországon kijelölt „national point of contact”. E tekintetben Dr. Bartóki-Gönczy Balázs egyetemi docens az űrjogi terület szakértője és a Világűr Társadalomtudományi Kutatóműhely vezetője.

Az űrgazdasági és űrjogi képzések területén Magyarországon egyedülálló kompetenciákkal rendelkezik az Egyetem.

Az Űrgazdasági és Nemzetgazdasági Versenyképesség Kutatócsoport az űripari és űrgazdasági területen végzett kutatásait 2020-tól magyar és angol nyelven, tudományos-szakmai cikkek és szakkönyv formájában publikálja, amelyeket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen újonnan induló űripari szakpolitikai és űrgazdasági ismereteket oktató kurzusokon is felhasználnak.

A kialakítás alatt álló, űrminősítést célzó egyetemközi képzés során az Egyetem űrgazdasági és űrjogi területen is pozícionálni kívánja magát. Ennek első lépéseként kettő szabadon választható tantárgy oktatása emelendő ki:

-        Állami szerepvállalás és űripari szakpolitika című tantárgy (tantárgyfelelős: Parragh Bianka)

-        Világűrrel kapcsolatos tevékenységek jogi és szabályozási kérdései (tantárgyfelelős: Bartóki-Gönczy Balázs)

 

Tagok:

Dr. habil. Parragh Bianka (kutatás-fejlesztési tanácsadó, tudományos főmunkatárs, az MNB Monetáris Tanácsának tagja)

Prof. Dr. Báger Gusztáv (tudományos tanácsadó, MNB elnöki főtanácsadó, az MNB Monetáris Tanácsának korábbi tagja)

Prof. Dr. Kovács Árpád (tudományos tanácsadó, a Költségvetési Tanács elnöke)

Dr. Lovászy László PhD. (tudományos főmunkatárs, ME miniszteri biztos)

Dr. Tóth Gergely PhD. (tudományos munkatárs, WSUF főiskolai tanár)